MedlemsinloggningVälkommen till
MG Car Club Sweden

Klubben för alla som är intresserade av MG

Hemsidan har en offentlig del och en del enbart för klubbens medlemmar. Logga in för att läsa medlemssidorna.

Vi firar 65 årsjubileum i år 2017


Tribute to MGB - 55 year 2017


Nyheter på hemsidan och annat om vår klubb

Regler publicering etc. finns längst ner på denna sida.

Årsmötet 2017 - Uppdaterad information, bilder

Vi tackar South Centre i Malmö för ett trevligt ordnat och välbesökt årsmöte. Tack alla deltagare.

Årsmötesprotokoll finns inom kort för nedladdning på Medlemssidorna. OBS! Kräver inloggning.

Bilder från årsmötet

2017-03-13 Ångfordon i full drift

2017-03-13 Muntellsmuseet - MSC

2017-03-11 Teknikträff MSC den 1 april

2017-03-10 Viktigt - MAUS Aerosol Firefighter - Uppdaterad information


Produkten är inte en godkänd brandsläckare! Den uppfyller inte kraven enligt europastandarden EN3. Den är inte heller inte godkänd av MHRF som brandsläckare i våra veteranfordon. Montera därför inte den som enda brandsläckare i din MHRF försäkrade bil. Brinner bilen och godkänd släckare saknas kommer ersättningen från försäkringsbolaget att sättas ner eller till och med kanske att utgå.

Produkten kan i sig monteras som ett komplement till en godkänd 2 kg brandsläckare. Den som har behov av två släckare i sin bil kan givetvis köpa den men man får nästan två godkända brandsläckare till samma pris.

Det är ibland inte lätt att vara konsument. Produkten har tidigare marknadsförs av återförsäljare som en brandsläckare. Efter påpekande från MG klubben har benämningen nu ändrats till ”brandbekämpare” men hittas fortfarande i en webbshop under rubrik ”Brandsläckare” och med samma fantastiska egenskaper som tidigare. I det finstilta anges i sig numer, att släckaren enbart skall ses som ett komplement till en godkänd brandsläckare. Vidare nämns att MAUS Xtin Klein inte är godkänd av försäkringbolag som brandsläckare i t.ex. veteranfordon.

2017-03-04 Teknikträffen den 1 april MSC

Lokalen ändrad till AHK:s klubblokal, Tackjärnsvägen 2, Bromma.

Närmare upplysningar

2017-03-01 Månadens bil - MGB/MGC

Bilder - Se längre ner på sidan.

2017-02-20 Styrelsen informerar


Vi vill än en gång påminna om att klubben i år fyller 65 år. Det vore trevligt om centrerepresentanterna och andra arrangörer ville påpeka detta ”mellanjubileum” vid åtminstone de första träffarna.
Notera framför allt att klubben inte har för avsikt att gå i pension!

En än viktigare sak är att ny medlemsmatrikel bilägges Bulletinen nr 3. Det vore praktiskt om alla medlemmar kollar upp och i förekommande fall snarast justerar sina person- och biluppgifter via hemsidan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2017-02-22 Tekniskt arkiv uppdaterat.

2017-02-14 Bilder från Berlin, Classic Remise i stadsdelen Spandau

2017-02-01 Vill du bli medlem?

Scrolla ner på den här sidan.

Månadens MG - MGB/MGC i racingutförandenVill du bli medlem?

Läs då följande.


De flesta i klubben använder sina bilar i alla väder under resor till olika evenemang både inom och
utom landet. De står inte bara och glänser i garaget!


Du behöver inte ha någon bil för att vara medlem i klubben. Intresse räcker!


OBS!
Vill du av någon anledning inte vara med med dina medlems- och/eller biluppgifter under Medlemssidorna på hemsidan,
måste du höra av dig till Webmaster

Regler mm för info på denna sida

Du, som är medlem eller funktionär, kan här på ett enkelt och snabbt sätt nå ut med nyheter och information inom klubben.

OBS! För att läsa informationen som är länkad till Tekniksidan måste du vara inloggad som medlem.

Informationen skall vara kortfattad och av vikt samt beröra klubbens verksamhet eller vårt viktiga rullande kulturarv.
Nyheter sänds till redaktören, tillsvidare Middle South Centre, som redigerar och med hjälp av webbmaster publicerar på hemsidan.