MedlemsinloggningVälkommen till
MG Car Club Sweden

Klubben för alla som är intresserade av MG

Hemsidan har en offentlig del och en del enbart för klubbens medlemmar. Logga in för att läsa medlemssidorna.65 årsjubileum i år 2017

Nu är det snart dags.....!


Nyheter på hemsidan och annat om vår klubb

Regler publicering etc. finns längst ner på denna sida.

2017-02-27 ÅRSMÖTE I THE M.G. CAR CLUB OF SWEDEN 2017

2017-02-20 Styrelsen informerar


Vi vill än en gång påminna om att klubben i år fyller 65 år. Det vore trevligt om centrerepresentanterna och andra arrangörer ville påpeka detta ”mellanjubileum” vid åtminstone de första träffarna.
Notera framför allt att klubben inte har för avsikt att gå i pension!

En än viktigare sak är att ny medlemsmatrikel bilägges Bulletinen nr 3. Det vore praktiskt om alla medlemmar kollar upp och i förekommande fall snarast justerar sina person- och biluppgifter via hemsidan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Årsmötet 2017-03-18

Årsmöteshandlingar finns nu också åtkomliga för nedladdning på Medlemssidorna. Beklagar dröjsmålet.
OBS! Kräver inloggning.

Årsmötet 2017-03-18

2017-02-22 Tekniskt arkiv uppdaterat.

2017-02-16 Varning - MAUS Aerosol Firefighter - Varning


Köp den inte!! Den uppfyller inte kraven som ABC släckare och är inte godkänd av MHRF som brandsläckare i våra veteranfordon.

Montera inte denna produkt som enda brandsläckare i din MHRF försäkrade bil. Brinner bilen och godkänd släckare saknas kommer ersättningen från försäkringsbolaget att sättas ner eller till och med att utgå.

Produkten marknadsförs som en brandsläckare, liten som en termos, lättare än en halv liter mjölk och samma släcktid som en 2 kg pulversläckare. En av värdens minsta brandsläckare. Lämplig för bilen, motorcykeln och båten. I ett produktblad jämförs den med andra typer av brandsläckare bl.a. de 2 kg brandsläckare, som skall finnas i våra bilar. Givetvis med de bästa resultaten.

I det finstilta anges i sig, att släckaren inte utgöra det primära brandskyddet utan enbart ses som ett komplement. Motormännen har efter påpekande nu ändrat sin web shop och kallar produkten nu för AEROSOLBEKÄMPARE.

Om du känner för att har två släckare i sin bil kan givetvis köpa den men du får nästan två godkända släckare till samma pris.

2017-02-14 Bilder från Berlin, Classic Remise i stadsdelen Spandau

2017-02-01 Månadens bil - MGA och MG Special

Bilder - Se längre ner på sidan.

2017-02-01 Styrelsen informerar

OBS! Inbetalning av Medlemsavgiften för 2017 skall ske till klubbens Bankgiro 5029-0923, då vårt Plusgiro utgått.

Avi för inbetalning fanns på omslagets baksida i Bulletinen nr 6.

2017-02-01 Nytt nummer av MHRF:s nyhetsblad PåVäg nr 1 2017

2017-02-01 Nytt nummer av Bulletinern


2017-02-01 Vill du bli medlem?

Scrolla ner på den här sidan.

2017-02-01 Årets evenemang fastlagda

På hemsidan finns alltid aktuell information. Klicka på länken nedan eller gå vidare till respektive Centre.

Evenemang.

Månadens MG - MGA och MG SpecialA lady and her car.A gentleman and his car.A future gentleman and his car.

Vill du bli medlem?

Läs då följande.


Förtydligande om försäkringar:
Försäkringsvillkor och premier enligt vid varje tidpunkt gällande villkor från MHRF.


De flesta i klubben använder sina bilar i alla väder under resor till olika evenemang både inom och
utom landet. De står inte bara och glänser i garaget!


Du behöver inte ha någon bil för att vara medlem i klubben. Intresse räcker!


OBS!
Vill du av någon anledning inte vara med med dina medlems- och/eller biluppgifter under Medlemssidorna på hemsidan,
måste du höra av dig till Webmaster

Regler mm för info på denna sida

Du, som är medlem eller funktionär, kan här på ett enkelt och snabbt sätt nå ut med nyheter och information inom klubben.

OBS! För att läsa informationen som är länkad till Tekniksidan måste du vara inloggad som medlem.

Informationen skall vara kortfattad och av vikt samt beröra klubbens verksamhet eller vårt viktiga rullande kulturarv.
Nyheter sänds till redaktören, tillsvidare Middle South Centre, som redigerar och med hjälp av webbmaster publicerar på hemsidan.